Ulkoasusuunnittelu, käyttöliittymäsuunnittelu ja käytettävyyssuunnittelu

Toteutetaan ulkoasu www-sivustolle asiakkaan toivoman ilmeen pohjalta. Pavelu sisältää ulkoasun suunnittelun, käyttöliittymän suunnittelun ja käytettävyyden huomioimisen kohderyhmän mukaan. Tarvittaessa täydennetään muilla palveluilla, kuten www-sivujen teknisellä toteutuksella tai sisällöntuotannolla.

Tyylikäs, skaalautuva, tarkoitukseen sopiva, käyttäjäystävällinen, hakukoneoptimoitu, teknisen toteutuksen huomioiva...

Nämä ovat ominaisuuksia, joita tulee huomioida ulkoasua ja käyttöliittymää suunniteltaessa. Jokaisella TOBA Studios:n rakentamalla sivustolla nämäkin asiat toteutetaan aina niin hyvin kuin mahdollista. Ulkoasun suunnittelu aloitetaan usein omalla määrittelyvaiheella jonka jälken sen hiomiseen käytetään riittävän paljon aikaa. Ensimmäinen ulkoasusuunnitelma minkä asiakas näkee on uniikki ja ominaisuuksiltaan mietitty.

Ulkoasun määrittely on yksinkertainen ja helppo tapa pukea sanoiksi asiakkaan tavoitteita, toiveita ja mielikuvia ulkoasun suhteen. Tarkoitus on helpottaa asiakasta kuvailemaan omaa visiotaan yksinkertaisella tavalla ja luoda ulkoasulle tavoitteita ym. määrittelyitä. Tämän vaiheen avulla uusi ulkoasusuunnitelma on heti ensimmäisestä versiosta lähtien mahdollisimman lähellä sen lopullista versiota.


Kysy tästä palvelusta lisää jos...
+ Olet perustamassa uutta sivustoa tai päivittämässä vanhaa
+ Haluat parantaa nykyisen sivustosi osaa visuaalisesti
+ Visiosi kaipaa väriä ja muotoa...

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Soita +358 40 7500425 Lähetä viesti