Ulkoasusuunnittelu, käyttöliittymäsuunnittelu ja käytettävyyssuunnittelu

Toteutetaan ulkoasu www-sivustolle asiakkaan toivoman ilmeen pohjalta. Pavelu sisältää ulkoasun suunnittelun, käyttöliittymän suunnittelun ja käytettävyyden huomioimisen kohderyhmän mukaan. Tarvittaessa täydennetään muilla palveluilla, kuten www-sivujen teknisellä toteutuksella tai sisällöntuotannolla.